آیا مستمری به عروس و نوه می رسد ؟


علیرضا : سلام!  فرد معلول شدید که بازمانده حقوق پدر و مادرش را می گیرد اگر خودش متاهل باشد می تواند برای همسر خود و فرزند خود دفترچه بگیرد ؟ و اگر معلول که بازمانده می گرفت فوت کند مستمری به همسر و فرزند خود می رسد ؟
1.     می تواند برای همسر و فرزند خود دفترچه بگیرد.
2.     نه ! مستمری به فرزند و همسر وی نمی رسد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .