آیا سابقه انتقالی به تامین اجتماعی برای گرفتن کمک هزینه ازدواج محاسبه می شود ؟


زیتون : برای گرفتن  کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی اگر سابقه بیمه را از جایی دیگر به تامین اجتماعی آورده و مابه التفاوتش را پرداخت نمائیم ،  آیا سابقه محسوب می شود برای گرفتن این  کمک هزینه یا نه ؟ نه محسوب نمی شود . سوابق انتقالی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری یا کمک هزینه ایام بیماری و یا کمک هزینه ازدواج محسوب نمی شوند و صرفا برای بازنشستگی ملاک قرار می گیرند.
مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .