مسئولیت بدهی شرکت با مسئولیت محدود با کیست؟


فرامرز: سلام! در شرکت با مسئولیت محدود آیا چنانچه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سهم خود را واگذار کرده و از شرکت خارج شوند بدهی ها و مسئولیتهای قبلی شرکت مثل چک برگشتی ( به نام شرکت و با مهر شرکت و امضا مدیر عامل) و بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و ... از عهده آنها ساقط می شود و دیگر بدهکار محسوب نمی شوند ؟ در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت بدهی شرکت بعد از خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقی با  شرکای شرکت می باشد. بنابراین مسئولیت شرکت در درجه اول با مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره فعلی است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .