آیا بیمه تکمیلی هزینه بیماری کرونا را می دهد ؟


فرمانبر : آیا بیمه درمان تکمیلی هزینه های بیماری کرونا را پرداخت می کند ؟  احتمالا در هنگام بستن قرارداد هیچ شرکت بیمه ای فکر این موضوع را نکرده است . تصمیم در این مورد با آنهاست و فکر کنم قانونی نمی توان آنها را مجبور کرد . شنیده ام بعضی از بیمه های تکمیلی پوشش می دهند . بیمه های پایه هم بابت خدمات دهی در بیمارستان ها به صورت کامل پوشش می دهد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .