پرونده از دیوان عدالت اداری به کجا ارجاع می شود ؟


طه : اگر بنده بابت رای صادره هیات حل اختلاف اداره کار معترض باشم .
اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنم و دیوان رای به تشکیل مجدد جلسه رسیدگی در اداره کار رو صادر کنه آنوقت پرونده کارگر و کارفرما به هیات تشخیص جهت رسیدگی ارسال خواهد شد یا به هیات حل اختلاف ؟ کدامیک از اونها ؟ چون پرونده ابتدا در هیات حل اختلاف مطرح شده است پرونده مجددا به هیات حل اختلاف همعرض فرستاده می شود یعنی لزوما به همان هیات حل اختلاف فرستاده نمی شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .