اثبات ترک کار رد اداره کار


MRSN : با عرض سلام ! اگر کارگری بدون استعفای کتبی اقدام به رفتن کند ولی بعد از دو سه ماه که شرکت بتواند نیروهای جایگزین را بگیرد برود ولی به صورت شفاهی به کارفرما اعلام کرده باشد و کارفرما کامل در جریان استعفا باشد این را بدین منظور گفتم که کارگر امروز بگه فردا نره به این صورت نیست، آیا در صورت شکایت کارفرما از کارگر، کارگر می تواند این مسئله را ثابت کند؟ هم چنین تمام مطالبات کارگر اعم از عیدی ، سنوات ، حقوق کامل تا ماه آخر تسویه شده باشد سوال دومم اینه که بیشتر حق رو در این موارد به چه کسی می دهند ؟ کارگر یا کارفرما ؟ ممنون ؟
1.     نه ! باید استعفای کتبی دهید .
2.     به درخواست ضرر و زیان در صورت ترک کار در اداره کار معمولا رسیدگی نمی شود. اداره کار معمولا تشخیص می دهد که ترک کار اتفاق افتاده است یا نه ! در صورت تشخیص این موضوع تعیین ضرر و زیان با اداره کار نیست و محاکم دادگستری در این زمینه نظر می دهند.
3.     دادن حق در زمینه ترک کار با اداره کار است و اداره کار هم عمدتا با مدارک مکتوب کار دارد نه مدارک شفاهی .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .