دورکاری در زمان کرونا


عباسی : آیا در صورت عدم تمایل کارگر به دورکاری اجبار کارفرما به دور کاری به دلیل شیوع بیماری کرونا قانونی است ؟ تعیین شرایط کار با کارفرما است . البته دو شرط زیر باید رعایت شود :
1.     امکان دورکاری برای کارگر فراهم باشد.
2.     حقوق و مزایای وی کاهش نیابد.
3.     در این شرایط بهتر است کارگر و کارفرما به هم به هر نحوی کمک کنند تا این دوران نیز تمام شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .