شکایت بابت تهدید به رابطه نامشروع


مهری: برای کسی که مورد تهدید قرار گرفته و مجبور به رابطه نامشروع با کسی شده و شاهدی هم داریم که قبول کند از سر تهدید بوده چگونه شکایت کنیم ؟ به کجا مراجعه کنم با چه عنوانی ؟
1.     اگر در تهران هستید به دادسرای ارشاد و اگر در شهرستان هستید به دادسرای عمومی محل وقوع جرم مراجعه کنید.
2.     دادسرا به موضوع رسیدگی می کند و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
3.     علم قاضی یکی از مدارک اثبات جرم است و هر مدرکی که نشان دهد مورد تهدید واقع شده اید در این زمینه موثر است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .