بیمه اجباری با استفاده از پروانه کسب


فرانک : آیا می توانم با پروانه کسب کابینت سازی شوهرم را بیمه اجباری کنم ؟ برای بیمه اجباری باید کارگاه داشته باشید. یعنی کد کارگاه داشته باشید و حداقل یک کارفرما و یک مکان کسب و یک کارگر داشته باشید و برای هر دو حق بیمه پرداخت کنید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .