اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر


محمدرضا صالحی:  با سلام ! سردفتر اسناد رسمی گزارشی داده بود مبنی بر جعل اسناد رسمی که توسط اشخاصی انجام شده بود. پس از جلب متهمین و تشکیل پرونده در دادسرا و صدور حکم در دادگاه بدوی و پس از تجدید نظر خواهی متهمین در وقت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر متوجه شدیم که بجای دعوت از شاکی از اداره دولتی دیگری بعنوان شاکی دعوت بعمل آمده است در حالیکه گزارش دهنده و شاکی سردفتر بوده و حتی دادسرا برای وی احضاریه دعوت فرستاده بود که بعدا متوجه شدیم که چون یکی از متهمین پرونده ای با اتهام جعل داشته و شاکی همان اداره دولتی بوده است. بازپرس پرونده ما آن پرونده را از شعبه دیگر گرفته و برای اینکه پرونده را سنگین کند مدارک و اسناد آن پرونده را هم ضمیمه این پرونده کرده است و دادگاه تجدیدنظر هم آنها را بعنوان شاکی دعوت کرده است و رای را هم تایید کرده است.
1.     حال با توجه به اینکه اداره مذکور هیچ سمتی در پرونده از ابتدا نداشته است و شاکی سردفتر بوده است اینکه تجدیدنظر کس دیگری را بعنوان شاکی دعوت کرده است آیا این تخلف نیست. مگر امکان دارد که با اینکه گزارش و شکایت شاکی در پرونده است دادگاه دیگری را بعنوان شاکی دعوت کند ؟ دراین خصوص رویه قانونی چیست و چگونه می شود ایراد گرفت ؟
2.     نکته دیگر اینکه دادگاه گفته که از این اداره رضایت بگیر تا تخفیف مجازات دهم و چند میلیون برای ما هزینه تراشی کند و با کلی هزینه رضایت بگیریم ولی در آخر سر هم گفتند که باید از دفتردار رضایت بگیرید در این خصوص راهی برای جبران ضرر هست ؟
3.     آیا امکان دادرسی مجدد وجود دارد با اینکه اداره دعوت شده عملا نقشی در پرونده ندارد : نه بعنوان شاکی نه بعنوان زیان دیده از جرم نه بعنوان ذینفع هیچ سمتی ندارد فقط بخاطر غرض ورزی بازپرس و اینکه پرونده ما پیچیده شود.سوابق پرونده دیگری را ضمیمه پرونده ما کرده است لطفا بطور کامل راهنمایی کنید آیا امکان اعاده دادرسی هست یا از طریق خلاف بین و شرع اقدام کنیم. نکته دیگر اینکه در خصوص پرونده اداره مذکور علیه متهم دیگر حکم قطعی صادر شده و تعلیق مجازات صادر شده است در تجدید نظر ؟

شما باید ابتدا رای صادره در دادگاه تجدید نظر را بنویسید تا بتوان در این زمینه دقیق نظر داد.

 مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .