شکایت از کارفرمای نانوایی


رضا عسگرآبادی: با سلام ! شخص الف چندسال در نانوایی شخص به کار می کرد تا اینکه از آبانماه سال گذشته با خرید دو دانگ از مغازه با شخص به درنانوایی شریک می شود . پروانه کسب و پرونده کارگاه در تامین اجتماعی به نام شخص ب می باشد و شخص الف خودش شاطر مغازه است و در لیست حق بیمه که هر ماه پرداخت می شود.
شخص ب بعنوان کارفرما و شخص الف بعنوان کارگر هستند.البته شخص ب در نانوایی اصلا کار نمی کند و کارگر دیگری با شخص الف باهم کار می کنند.به هر حال چندماه قبل به دلیل مشکلات مالی که شخص ب داشت به الف می گوید چندماه حقوق برندار تا این بدهی و مشکلات مالی برطرف شود.پس از آن دخل را هر روز بردار تا حقوقت تموم شود. الف هم قبول می کند .چندماه حقوق برنداشت تا بدهی مالی شخص ب تمام شد ولی بعد از آن شخص ب به دلیل عدم تمدید پروانه و عدم پرداخت عوارض شهرداری و مالیات که برای ده سال گذشته بوده است سهمیه آرد یارانه ای نانوایی مسدود می شود تا زمانیکه پروانه تمدید شود و مفاصاحساب دارایی و شهرداری اخذ شود.
شخص ب هم الان3 ماهه هیچ اقدامی نکرده نه تنها حقوق شخص الف پرداخت نشد بلکه آردسهمیه دولتی نانوایی را هم قطع شده و شخص الف مجبور بود آرد آزاد خریداری کند که سودی نداشت چون پس از کسر هزینه و مخارج و حقوق کارگری که داشتند حتی حقوق خودش هم در نمیومد به حدی که در 3ماه حقوق یک ماه برایش مانده بود.ازطرفی هم شخص ب اقدام نمی کند برای تمدید پروانه اصلا انگار اتفاقی نیفتاده است.
حال با این توضیحات آیا شخص الف می تواند بخاطر حقوق معوقه شکایت کند . هرچند دودانگ نانوایی واسه اون هست اما از بابت کارگری که میکنه حقوقی نگرفته است ؟! آیا عیدی هم به او تعلق می گیرد چون یکی از کارگران نانوایی هست.در این خصوص آیا در قانون کار ماده داریم ؟ آیا اداره کار می تواند در خصوص حقوق معوقه و عیدی شخص الف رسیدگی نماید و درخصوص قطعی آرد بخاطر شخص ب خسارات بگیرد چون نه سودی از مغازه حاصل شده نه حقوق الف کامل پرداخت شده .آیا درصورت رای اداره کار برای پرداخت حقوق شخص ب به نسبت سهم خود حقوق الف را بدهد یا باید در دادگاه عمومی طرح دعوی کرد  ؟
1.     بابت حقوق معوقه و عیدی و سنوات و ... قبل از شریک شدن می تواند شکایت کند در صورتیکه مدارک مکتوب برای اثبات کار کردنش داشته باشد . بعد از شریک شدن اداره کار رای نمی دهد چون شما را کارگر حساب نمی کند و شریک حساب می کند.
2.     بابت قطع آرد و ضرری که به شما خرده است می توانید در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف شکایت کنید . بهتر است از شورای حل اختلاف شروع کنید .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .