شکایت بابت اعتیاد پدر


علی: پدر من معتاد است و در خانه خیلی فحاشی می کند و خیلی از خرج خانه را صرف اعتیادش می کند. از لحاظ روانی همه اعضای خانواده رو داغون کرده است. بیرون هم با نسیه و قرض از اینو اون بخاطر مواد آبرومون را برده است. خواهش راه حلی ارائه بدهید. یا بدیمش کمپ یا شکایت کنیم و از لحاظ قانونی درست شود ؟! دیگر تحملش ممکن نیست ! ممنون ؟
دیگر جرمی به نام اعتیاد وجود ندارد و نمی توانید به این جرم از ایشان شکایت کنید . بهتر است تحویل کمپش دهید . واقعا تنها را منطقی این است مگر اینکه جرمی مرتکب شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .