جابجائی وسایل نقلیه در هنگام تصادف


ابوالفضل : پدر بنده سال ۹۶ عابرپیاده بود که موتور سیکلتی بهشون میزنه ومنجر به فوت پدرم شد. کارشناسان راهنمایی و رانندگی نظر بر جابجایی موتور دادند و این نظریه تاهیئت هفت نفره ادامه داشت اما دادگاه نظر هیچکدام ازکارشناسان را قبول نداشته و حکمی را صادرکردکه براساس آن همان موتور سیکلت معرفی شده ازطرف راننده به عنوان موتورسیکلت دخیل درتصادف دارای بیمه نامه ذکر شده بود.
رای قطعی شد و به اجرای احکام رفت و اجرای احکام در راستای اجرای حکم دستورات متعدد برای پرداخت دیه صادر کرد . چون در جلسات دادگاهی شرکت بیمه را دعوت نکرده بودند شرکت بیمه درخواست اعتراض ثالث مطرح کرد که ابتدا درخواست شرکت بیمه رد شد تا اینکه دادگاه از یک طرف و با پیگیری راننده از بیمه مرکزی ایران ، شرکت بیمه را مکلف به پرداخت کردند ولی شرکت بیمه درخواست تجدید نظر داده بودند اما پس از یکسال از پرداخت دیه در حق ما زیاندیدگان دادگاه تجدید نظر حکم بر جابجایی موتور سیکلت وتقلب راننده داده است.
حالا شرکت بیمه با ما تماس گرفتند که ما دیه را به شما زیاندیدگان داده ایم و ازآنجا که تقلب راننده اثبات شده باید شما مبلغ را به شرکت بیمه پس بدهید. واقعا این ادعای شرکت بیمه تاچه حد واقعیت دارد ما باید چکار کنیم ؟
1.     به نظر می رسد تقلب صورت پذیرفته است وگرنه در  تمامی مراحل کارشناسی و هیات های 3 نفره و 5 نفره و 7 نفره این موضع تاکید نمی شد و حق در این مورد با شرکت بیمه است و معلوم نیست چرا دادگاه به نظرات کارشناسی توجه نکرده است.
2.     اما بازپس دهی دیه وظیفه شما نیست چون شما تقلب نکرده اید و دیه کمترین حق شما در این زمینه بوده است . شرکت بیمه باید بر علیه مقصر حادثه شکایت کند و در صورت استنکاف حتی می تواند حکم جلب وی را نیز بگیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .