اعتبار صلح نامه دستی


متقی : آیا صلح نامه دستی همانند ثبت در دفترخانه معتبر است ؟ صلح نامه محضری همان صلح نامه دستی است که در محضرخانه اسناد رسمی قانونی می شود . تنها تفاوت این است که در دادگاه در مورد صلح نامه محضری نمی توان  صحت امضا را رد کرد. البته حتی اگر صحت امضای صلح نامه دستی رد شود باز  هم تشخیص با کارشناسان دادگستری و قاضی است و کماکان صلح نامه دستی نیز در صورت امضای طرفین در تمامی صفحات آن اعتبار دارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .