آیا می توانم ملک شریکی را بابت مهریه معرفی کنم ؟


مجید : زنم مهری اش را اجرا گذاشته و رآی نهایی صادر شده که ۱۰ سکه به صورت یکدفعه و هر ۳ ماه و نیم یک سکه پرداخت کنم. من ۳ دانگ خانه با مادرم شریک دارم.آیا می توانم این ۳ دانگ را معرفی کنم تا بتوانم ۱۰ تا سکه را پرداخت کنم یا اگر معرفی کنم توقیف می شود ؟ حکم می گوید 10 سکه را یکدفعه بدهید . معرفی خانه شما کمکی نمی کند . باید بفروشید و 10 سکه را بدهید . البته توقیف هم نمی شود چون جزء مستثنیات دین است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .