آیا شهادت اقوام درجه 1 در دادگاه پذیرفته می شود؟


حمایلی: با اینکه همواره شنیده ایم که شهادت اقوام درجه یک قابل قبول نمی باشد ولی نه در قرآن(سوره بقره) و نه درفتوای بیشتر فقها این شرط بیان نشده تا جایی که امام راحل نیز شهادت آنها را قابل قبول دانسته و فقط بیان شده که شهادت شهودی که ذینفع باشد قابل قبول نیست.آیا قبول شهادت اقوام درجه یک به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد ویا اینکه یک قانون صریح برای عدم پذیرش شهادت آنها وجود دارد ؟ قانون و منعی در این مورد وجود ندارد . بستگی به مورد دارد و البته نظر قاضی . معمولا اقوام ممکن است با توجه به آشنائی شهادت دروغ هم بدهند . معمولا نمی توان به عنوان تنها دلیل به آن بسنده کرد و البته کلا تشخیص این موضوع بر عهده دادگاه و قاضی است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .