افت قیمت خودرو 206 به علت تورفتگی


مهران: یک وجب فرو رفتگی روی در صندوق عقب ۲۰۶ چقدر افت قیمت دارد؟ اگر بدون رنگ در بیاید هیچی وگرنه اگر رنگ بخواهد حدود 1 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت دارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .