محاسبه آنلاین دیه سال 99


مهدی:  سلام ! وقت بخیر ! خدا قوت ! درخواست محاسبه دیه به شرح زیر را داشتم:
1.     شانزده صدم ديه کامل بابت شکستگی ثلث تحتانی استخوان درشت نی و نازک نی ساق چپ که در وضعيت قابل قبول التيام يافته اند.
2.     چهار صدم بابت 1و 2 دو جرح حارصه خلف آرنج چپ
3.      حارصه کف دست چپ
4.     حارصه خلف آرنج راست
5.     حارصه خلف مچ دست راست
6.     حارصه زانوی چپ
7.     دو حارصه باسن چپ
8.     دو هزارم بابت جرح حارصه بند اول و دوم انگشت شست دست چپ
9.     يک سه هزارم بابت جرح حارصه بند اول انگشت پنجم دست راست
10. دو و نيم صدم بابت ارش آسيب نسج نرم ساق چپ اطراف محل شکستگی
11. يک و نيم صدم بابت
12. يك و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودي بستر ناخن انگشت شست پاي چپ
13. ارش سوختگی درجه دو سطحی خلف ساق چپ به ميزان نيم درصد کل بدن ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     52 میلیون و 800 هزار تومان
2.     13 میلیون و 200 هزار تومان
3.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
6.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
7.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
8.     660 هزار تومان
9.     110 هزار تومان
10. 8 میلیون و 250 هزار تومان
11. 4 میلیون و 950 هزار تومان
12. 495 هزار تومان
13. 1 میلیون و 650 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .