با بیمه بیکاری موافقت نشده است؟


احمد: سلام! میشه درمورد تفاهم نامه مشترک تامین اجتماعی و وزارت کار  بفرمائید؟! من که 21 سال بصورت قرارداد موقت که هر ساله تمدید میشده اما قرارداد آخرم که یک ماه مرخصی بدون حقوق داشتم از حق بیکاری محروم باشم. کارمند می گوید باید قرارداد یک سال آخر مستمر داشته باشی تا بتوانی از حق بیکاری استفاده کنی! ممنون می شوم راهکاری نشانم دهی چکارکنم ممنون؟ بستگی دارد به چه علتی بیکار شده اید. اگر قرارداد آخرتان یک ماه باشد به شما تعلق نمی گیرد. باید به اداره کار شکایت کرده و درخواست بازگشت به کار کنید. اگر با درخواست بازگشت به کار موافقت نشود اداره کار نامه برای دریافت بیمه بیکاری به شعبه بیمه می دهد.
مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .