دیه شکستگی قسمت نمایان دندان


حسام: سلام! خسته نباشید! من 6/12/1398 بعنوان سرنشین تصادف کردم. با توجه به میزان جراحاتم میزان دیه را مشخص کنید:
1.     سائیدگی(حارصه) قدام زانوی راست
2.     کبودی قدام زانوی چپ
3.     کبودی قدام ساق راست
4.     سائیدگی(حارصه) قدام ساق راست
5.     سائیدگی(حارصه) قدام ساق چپ
6.     کبودی قدام ساق چپ
7.     تورم ناحیه گیجگاهی سمت چپ
8.     جراحت (دامیه) مخاط داخلی لب فوقانی
9.     کبودی مخاط داخلی لب تحتانی
10. شکستگی دندان شماره 2 به میزان(100٪) از قسمت نمایان دندان
11. لقی‌دندان
12. شکستگی ‌دندان شماره 1 به میزان(30٪) از قسمت نمایان دندان
13. آسیب‌ نسج‌ نرم مچ‌دست راست که تحت درمان طبی گچ گیری قرار گرفته است.
14. تورم ناحیه گوشه؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:
1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
2.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان
3.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان
4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
6.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان
7.     احتمالا 0.5 درصد دیه کامل
8.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
9.     0.3 درصد دیه کامل معادل 990 هزار تومان
10. 5 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 500 هزار تومان
11. ارش دارد. بستگی به میزان لقی دارد.
12. 0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان
13. احتمالا بین 0.5 تا 1 درصد دیه کامل
14. احتمالا 0.5 درصد دیه کامل


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .