حقوق نامتعارف در سال های آخر بیمه پردازی


علی کریمی: اگر کارفرما دو سال آخر سابقه را به صورت صوری و با حقوق نامتعارف برای کسی بیمه رد کند و شعبه درطول این دو سال هیچ اعتراضی به لیست بیمه نکند ولی بعد از درخواست بازنشستگی متوجه عدم اشتغال فرد شود آیا می تواند علیه کارفرما و کارگر اقدام کند و دراین صورت مجازات چیست؟ معمولا در اینگونه موارد لیست بیمه رد می شود و حق بیمه هم مسترد نمی شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .