حق بیمه مقطوع قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز


مریم: سلام جناب! لطفا راهنمایی می فرمایید : در اتمام یک قرارداد خدماتی با شهرداری برای اخذ مفاصا واحد درآمد ضریب ۱۶.۶۷ را حساب کرده در حالی که ما عملیات مکانیکی مثلا خودرو حمل زباله داشتیم. چطور میشه از این ضریب کم کرد و باید چه مدرکی ارائه کرد ؟ با تشکر؟ الان مصوبه بیست و چهار یک سال هفتاد رو خوندم برای قرارداد خدمات شهری و فضای سبز مبنای محاسبه پانزده درصد است .ایا این درصد صحیح  یا واحد درآمد می تواند اینو قبول نکنه ؟
1.     هر چه درصد بیشتری از عملیات به صورت مکانیکی باشد حق بیمه کاهش می یابد و متناسب با آن درصد حق بیمه 7.8 درصد خواهد بود. برای اعمال غیر مکانیکی حق بیمه 16.7 درصد خواهد بود. شما باید مدارکی مبنی بر مکانیکی بودن قسمتی از کارهایتان ارائه کنید. همچنین اگر تهیه مصالح هم با شما باشد (اگر مصالح داشته باشد) باز هم 7 درصد حساب می شود.
2.     در قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز 70 درصد قرارداد به عنوان قرارداد مکانیکی محسوب شده و حق بیمه به ماخذ 16.7 درصد کسر می گردد و 30 درصد دیگر به عنوان غیر مکانیکی محسوب شده و به ماخذ 7.8 درصد محاسبه می شود.
3.     واحد درآمد براساس بخشنامه جدید 14 درآمد عمل می کند.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .