آیا قرارداد بیمه ام لغو می شود؟


احمد آرش: من بیمه برج ۱۱و ۱۲ و ۱ راپرداخت نکرده ام و تا اول اردیبهشت مهلت دارم. اگر پرداخت نکنم کل بیمه ام فسخ می شود یا فقط مال برج ۱؟ اگر پرداخت نکنید و بیمه تان بیمه خویش فرما باشد احتمالا کل بیمه تان فسخ می شود.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .