دیه شکستگی و خردشدگی استخوان


فریدون م: سلام خسته نباشید! خواهشا لطف کنید درصد و مبلغ دیه را توضیح دهید:
1.     محدودیت حرکتی شانه و لنگش اندام تحتانی چپ دارد
2.     سائیدگی حارصه آرنج چپ و ساعد چپ
3.     پارگی دامیه بازوی چپ
4.     خرد شدگی استخوان بازوی چپ
5.     شکستگی استخوان درشت نی ساق چپ
6.     شکستگی مهره سوم کمری
7.     شکستگی استخوان نازک نی ساق چپ
8.     جراحت موضحه ساق چپ دیه مقدردارند. ارش آسیب بافت نرم بازوی چپ وساق چپ بدنبال تعبیه ابزارارتوپدی جمعا (4%) ارش لنگش پای چپ (2%)ارش محدودیت حرکتی بازوی چپ به میزان(1/5%) ازدیه کامل انسان تعین می گردد.ممنون می شوم اگر توضیح بدهید؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:
1.     7.5 درصد دیه کامل معادل 24 میلیون و 750 هزار تومان
2.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
3.     1 درصد دیه کامل معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
4.     13.33 درصد دیه کامل معادل 43 میلیون و 989 هزار تومان
5.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان
6.     10 درصد دیه کامل معادل 33 میلیون تومان
7.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان
8.     5 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 500 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .