دیه مقدر یعنی چه؟


جواد: سلام! من آخرین معاینه پزشکی قانونیم تموم شد. دکتر گفت ۱۰ درصد دیه شکستگی دست و ۴ درصد دررفتگی و ۳ درصد زخم؟! بعد خودشون نامه را فرستادند دادگاه. بعد من امروز رفتم نامه رو بگیرم از دادگاه ببرم بیمه فقط ارش هامو نوشته بود و نوشته بود دیه شکستگی بازوی دست مقدر است ولی نزد چند درصد؟ درست است . دیه مقدر چون در فقه آمده است توسط قاضی مشخص می شود. ارش هم توسط پزشکی قانونی مشخص می شود. مشکلی ندارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .