آیا دانلود فیلم مستهجن جرم است ؟


سعید: آیا دانلود فیلم های مستهجن از سایت های اینترنتی فیلتر شده جرم محسوب می شود یا خیر؟ نه ! دانلود آن جرم محسوب نمی شود مگر اینکه منتشر کنید یا برای فروش نگهداری کنید که تشخیص در این زمینه با قاضی است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .