شناسائی حساب های بانکی متوفی


محمد: سلام! بعد از فوت پسرم و درخواست حصروراثت وراث فقط پدر ومادر هستند.  حالا روند برداشت از حساب بانکی مرحوم چگونه است و نحوه شناسایی حسابهای بانکی چگونه است ممنون ؟ دوم سایت شما بهترین سایتی است که جوابگوی هموطنان است فقط ازنظربنده ! دوست دارم جواب سلام را بدهید ؟! البته باعث خوشحالی مان می شود ؟
با سلام ! بابت نحوه شناسائی می توانید با مدارک متوفی و خودتان به شورای حل اختلاف محل زندگی متوفی مراجعه کنید و درخواست استعلام از بانک مرکزی بابت حساب های ایشان داشته باشید. همچنین در همان شورای حل اختلاف درخواست انحصار وراثت دهید و پس از پیگیری انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث سپرده می توانید به حساب  های مورد نظر دسترسی داشته باشید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .