سوالاتی در مورد بیمه صنایع دستی


علیرضا: سلام! من در خصوص بیمه چرم دوزی پرسیدم شما فرمودین 18 درصد هست که ۱۰ درصد یارانه دولت و ۸ درصد من می دهم. سوال داشتم:
1.     سوال اول : اگر من خودم بخواهم با جواز کسب خودم را بیمه کنم باز هم حق بیمه من ۸ درصد هست و ۱۰ درصد را دولت می دهد؟
2.     سوال دوم : اگر پدر من که بازنشسته تامین اجتماعی است بخواهد جواز کسب بگیرد باز چون بازنشسته هست معاف می شود ؟ آخه من شنیدم با جواز کسب باید خودش را بیمه ۳۰ درصد کند و بعد این یارانه شامل بشود؟
3.     سوال سوم آیا ختماباید جواز کسب چرم دوزی گرفت؟
4.     سوال چهارم من کارگاه خانگی دارم آیا باز هم شامل ۱۰ درصد دولت و ۸ درصد خودم می شوم؟
5.     سوال پنجم آیا ۱۰ درصد دولت همیشه هست یا امکان قطع وصل شدن دارد ؟؟
6.     سوال آخر آیا می شود یک سال را یک جا ریخت یا نه؟! ماه به ماه باید بپردازم؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:
1.     اگر جواز کسب در یکی از صنایع دستی باشد و بیمه هنرمندان هم شده باشید و مورد تائید شعبه قرار گیرد بله حق بیمه مجموعا 18 درصد است.
2.     نه! در چنین حالتی تعلق نمی گیرد.
3.     بله! یکی از مشاغل جزء صنایع دستی مشمول کسر حق بیمه هنرمندان باشد.
4.     بستگی به نوع کارگاه دارد. اگر جزء یکی از صنایع دستی باشد و مراحل بیمه صنایع دستی را طی کنید مشکلی ندارد.
5.     بیمه صنایع دستی همواره همین حالت را دارد.
6.     نهایتا 3 ماه یک بار

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .