آیا به رانندگان استیجاری سختی کار تعلق می گیرد؟


عبدل: آیا سخت و زیان آور به راننده استیجاری سواری که روزانه 12 ساعت، هفت روز هفته و 365 روز سال مشغول کار هست و ماهیانه حدود پنج هزار کیلومتر هم ماموریت خارج از شهر اضافه می رود که همه اینها بعلاوه محل کارش که سد و نیروگاه در استان خوزستان هست در قراردش ذکر شده، تعلق می گیرد؟ نه ! برای رانندگان فقط سخت و زیان آور بودن برای رانندگان شرکت واحد تعلق می گیرد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .