آیا می توان حیاط مشترک را در سند آپارتمان ذکر کرد؟


مهدی محمدی: با عرض سلام! در مورد حیاط واقع در آپارتمان سوال داشتم؟ در صورتیکه حق استفاده مختص طبقه اول باشد آیا غیر از شرایط قرار گرفتن حیاط که فقط یک واحد به آن ڌسترسی دارد از نظر قانونی این حق ثبت می شود البته به از سند، با تشکر؟ اگر حق استفاده مختص شما باشد (نه انکه دیگر طبقات اصلا دسترسی به قسمت مشاعی نداشته باشند) و این موضوع در هنگام خرید یا در هر زمان دیگر به صورت مکتوب مورد تائید دیگر طبقات قرار گرفته باشد می توانید در سند ذکر نمائید وگرنه اگر به واسطه دسترسی کسی امکان استفاده را نداشته باشد باز هم حیاط مشاعی است و نمی توانید ادعایی نسبت به آن داشته باشید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .