دیه کبودی و سرخ شدگی


حسنی: سلام! دیه
1.     جراحت حارصه ساعد چپ بازوی راست
2.     جراحت حارصه سمت راست گردن که ارش آن یک دهم درصد دیه کامل انسان
3.      کبودی ساعد چپ سه ناحیه
4.     سرخ شدگی بازوی راست؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:
1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
2.     0.1 درصد دیه کامل معادل 330 هزار تومان
3.     0.45 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 485 هزار تومان
4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .