دیه شکستگی بازو


جواد: سلام! شکستگی بازوی دست چپ که به صورت معیوب ترمیم یافته دیه مقدر است، یعنی چند درصد؟ یعنی 10 درصد دیه کامل معادل 33 میلیون تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .