دیه شکستگی استخوان ناوی


قاسم: با سلام!
1.     شکستگی یک سوم ابتدایی استخوان زنداعلی دست چپ
2.      شکستگی استخوان ناوی دست چپ
3.     تورم قوزک پای چپ
4.     کبودی قوزک پای چپ
5.      کوفتگی قوزک پای چپ! صدمه فوق در اثر اصابت جسم سخت ایجاد گردیده است. این نامه رو امروز از پزشک قانونی گرفتم. می خواسم مقدار دیه را محاسبه و توی نامه زخم های زانو را ننوشته ، امکان تغییر دادن نامه هست ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:
1.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان
2.     2 درصد دیه کامل معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان
3.     احتمالا 0.5 درصد دیه کامل
4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 495 هزار تومان
5.     احتمالا بین 0.5 تا 1 درصد ارش دارد.اگر نظریه نهایی باشد باید حتما درخواست بررسی مجدد دهید. البته احتمالا نظریه نهایی نیست چون ارش بند های 3 و 5 را ننوشته است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .