بیمه چرم دوزی


علیرضا: سلام وقت شما بخیر! بیمه چرم دوزی به چه شکل است؟ من شنیدم ۲۷ درصد هست که ۱۰ درصد دولت می دهد و ۱۷ درصد باقی بین کارفرما و کارگر است یعنی ۱۰ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر درست است ؟
1.     اگر به عنوان بیمه هنرمندان و صنایع دستی محاسبه شود 18 درصد است که 10 درصد توسط دولت و 8 درصد توسط بیمه شده پرداخت می شود.
2.     اگر به عنوان بیمه اجباری محاسبه شود 30 درصد است که 23 درصد توسط کارفرما و 7 درصد توسط کارگر پرداخت می شود.
3.     اگر به عنوان بیمه اجباری و جزء کارگاه های صنایع دستی محاسبه شود تا میزان 5 نفر می تواند از معافیت سهم کارفرما استفاده کند. در این حالت سهم حق بیمه کارگر 7 درصد و سهم کارفرما 3 درصد است.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .