بیمه کیف دوزی


علیرضا: سلام! بیمه چرم طبیعی , کیف دوزی چند درصد هست؟ من شنیدم بیمه اون ۱۴ درصد هست که ۷ درصد کارفرما می دهد و ۷ درصد صاحب کارگاه . آیا آن هم دفترچه سرانه درمان و فرانشیز دارد؟ احتمالا جزء بیمه صنایع دستی یا بیمه هنرمندان محسوب می شود. بیمه 18 درصد است و 8 درصد باید توسط بیمه شده پرداخت شود و 10 درصد یارانه دولتی دارد. دفترچه سرانه درمان و فرانشیز ندارد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .