پرداخت مستمری طبق ماده 90 قانون تامین اجتماعی

مسعود مرادی: ماده 90 تامین اجتماعی! بنده کارفرما بودم و الان محکوم به 50 درصد مستمری کارگر شدم چون معاینه قبل از استخدام نداشته است. الان چه راهی هست من پنجاه درصد کم کنم و اینکه پرونده را مختومه کنم. و اینکه به فرض کارفرما فوت کرد چه کسی می خواهد مابقی حقوق را بدهد یا بالعکس! بعد فوت مستمری بگیر باز هم کارفرما باید مستمری به خانواده مستمری بگیر پرداخت کند یا نه؟

1.     یا باید 10 سال کامل مستمری را یک جا پرداخت کنید یا اینکه ماه به ماه مبلغ فوق را تا پایان پرداخت مستمری حتی به خانواده ایشان ادامه دهید.

2.     به نظریه کمیته ماده 90 یک بار می توانید اعتراض بزنید و اگر در این مرحله کم نشود کاری نمی توان کرد.

3.     اگر کارفرما فوت کرد تامین اجتماعی می تواند شکایت کند و از اموال تان مبلغ فوق را بردارد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .