هزینه بیمه رانندگان در سال 99

حسن: سلام سه سال پیش بیمه رانندگان داشتم که در یک شرکت بعنوان حسابدار استخدام شدم و تا حالا کارت هوشمند رانندگیم فعال هست ولی بیمه م بعهده شرکت است(بعنوان حسابدار). شرکت در حال منحل شدن هست. اگر دوباره بخواهم به بیمه رانندگان برگردم هزینه بیمه ام به چه صورت خواهد بود؟ مثل هزینه های جدید هست و یا با مبلغ سیصد و خورده ای است؟ بستگی دارد به این که بیمه رانندگان درون شهری هستید یا بیمه رانتندگان برون شهری سبک یا بیمه رانندگان برون شهری سنگین :

1.     بیمه رانندگان درون شهری با کمک دولت 280 هزار تومان است و بدون کمک دولت 560 هزار تومان

2.     بیمه رانندگان برون شهری سبک با کمک دولت 307هزار تومان است و بدون کمک دولت 614 هزار تومان

3.     بیمه رانندگان برون شهری سنگین با کمک دولت 384 هزار تومان است و بدون کمک دولت 768 هزار تومان

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .