حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه در سال 99


امید امیدی: باسلام! من جزء  کارکنان دولت هستم که بیمه تامین اجتماعی برای ما رد می شود. ما چون بیمه بیکاری را پرداخت نمی کنیم آیا در ارسال لیست بیمه باید کف و سقف ثبت مزایا را رعایت کنیم؟ این مزایا برای مشمولین قانون کار در سال 99 حدود 400 تومان به بالاست. اگر رعایت نکنیم جریمه خواهیم شد؟ باتشکر؟بله ! باید کف و سقف را رعایت کنید. البته 3 درصد بیمه بیکاری را نباید پرداخت کنید. کف و سقف براساس حقوق محاسبه می شود . یعنی حداقل حقوق مشمول کسر حق بیمه و حداکثر آن که معمولا 7 برابر است را باید به عنوان حقوق و دستمزد مشمول کسر بیمه در نظر بگیرید و 27 درصد آن را به تامین اجتماعی پرداخت کنید. اگر رعایت نکنید و تامین اجتماعی متوجه شود برایتان محاسبه می کند و جریمه تاخیر نیز در نظر می گیرد.


برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .