مقصر تصادف از عقب

سینا رضائی: در تصادف از عقب به خودرویی با نقص نداشتن چراغ ترمز در روز، مقصر چه خودرویی است؟ خودروی عقب مقصر است.  بابت نداشتن چزاغ ترمز جریمه می شوند ولی مقصر خودروی عقب است.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .