محاسبه شیفت کاری


شیرزاد برادری: چنانچه فردی یک روز در میان از ساعت 8 صبح تا 8 شب در محل کار حاضر شود و کار کند آیا دو شیفت کاری برایش حساب می شود؟ مستندا" چگونه هست؟ سوالتان واضح نیست. دو شیفت کاری یعنی چی؟! قانونا باید هفته ای 44 ساعت کار کند. کار شیفتی هم به این حالت نیست و باید شیفت چرخشی باشد.

·         مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .