انصراف از پیگیری شکایت در اداره کار


مهرناز: من از سال ۸۱ تا حال در یک انجمن مشغول به ‌کار هستم که تا شهریور سال ۸۷ بصورت نیمه وقت هر روز کار می کردم. بعد آن تا حال تمام وقت مشغول هستم. ولی متاسفانه این انجمن بیمه سال ۸۱ و ۸۲ بر ای من وارد نکردند و من شکایت کردم.
طبق شکایت من هیات تشخیص رای بخاطر نیمه وقت بو دن من در آن سال کار فرما را مکلف به پرداخت بر اساس قانون تامین اجتماعی با کارکرد ۱۵ روز در ماه نزد آن سازمان کردند .
یعنی ۶ ماه بیمه هیات تشخص برای من صادر کرد. من اعتراض کردم ولی روز جلسه حل اختلاف حضور پیدا نکردم. به کار فرما یا انجمن هم گفتم نمی خواهم پیگیری کنم چون فکر کردم فقط ۶ ماه بیمه منو می خواهند بدهند. این باعث نشود من را از انجمن بیرون کنند( نه من نه کارفرما یا انجمن در جلسه حل اختلاف نرفتیم).
سو الم این است آیا هیچکدام در جلسه حل اختلاف حضور پیدا نکردیم چیزی هم به اداره کار کتبی ننوشتیم یا حتی اطلاع ندادبم آیا اون رای هیات تشخیص من مختو مه شد؟
نه! معمولا مجددا می توانید پیگیری کنید تا جلسه برگزار شود. اگر پیگیری نکردید رای هیات تشخیص قطعی شده است و اگر بخواهید باید از طریق اجرای احکام و تامین اجتماعی می توانید پیگیری کنید. اگر هم نخواهد دیگر اهمیتی ندارد و اتفاق خاصی نمی افتد.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .