هزینه عمل دیسک کمر با بیمه تکمیلی

فضه حبیبی: من فردا جراحی دیسک کمر دارم. هزینه ۱۲ میلیون است. بیمه تکمیلی چرا ۳میلیون تومان را پرداخت می کند؟ هزینه دیسک کمر کلا تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار نمی گیرد مگر بیمه های تکمیلی گروهی . بستگی به سقف تعهدات در بیمه مربوطه دارد. بیمه های تکمیلی براسا تعرفه های دولتی پرداخت می کند. کلا زیاد پرداخت نمی کنند.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .