درخواست ازکارافتادگی به علت بی حرکتی مفصل هیپ


موسی خانی:سلام! من به علت شکستگی استخوان هیپ (مفصل ران)، مفصل پروتز جای گذاری شده است. آیا از کار افتادگی کلی شامل من می شود؟ دکتر برای من گواهی ازکارافتادگی کلی به علت رشد نابجای استخوان و محدودیت شدید حرکتی صادر کردند؟ در صورتیکه بی حرکتی کامل مفصل هیپ داشته باشید ازکارافتاده کلی می شوید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .