حکم جلب سیار


مجید: اگر در شهر دیگری از ما شکایت مبنی بر تهدید و توهین شود آیا شاکی می تواند پرونده را به شهر متهم انتقال دهد یا جلب سیار بگیرد؟! خیلی ممنونم؟ با دستور جلب سیار نمی توان در حوزه قضایی دیگر کسی را جلب کرد. احاله کیفری یا انتقا پرونده به شهر دیگر به سادگی امکانپذیر نیست و بابت جرم تهدید و توهین معمولا با آن موافقت نمی شود.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .