آیا دیه راننده مقصر حادثه به نرخ روز محاسبه می شود؟


جواد: سلام! دیه راننده مقصر را طبق نرخ سال تصادف حساب می شود ؟ چون بیمه گفت قاصی برای راننده مقصر رای دیه صادر نمی کند که به نرخ روز باشد؟ نه ! بیمه طبق قانون جدید موظف است دیه را به نرخ روز حساب کرده و پرداخت نماید.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .