دیه تعبیه لوله سینه ای


اکبری: باسلام! درتاریخ 98/11/20 بعلت دید ناکافی و مه ماشینم واژگون شد که از تاریخ تصادف تا یکم تیرماه ۹۹ طول درمان دادند و جراحات بنده به شرح زیر است:
1.     تعبیه لوله سینه ای سمت راست ارش
2.     ساییدگی سمت راست پیشانی حارصه
3.      ساییدگی قدام أهیانه ای چپ سر حارصه
4.      ساییدگی خلف قسمت ابتدایی ساعد راست حارصه
5.     تورم زانوی راست، ارش تورم به میزان دو هزارم دیه کامل
6.     شکستگی قسمت ابتدایی استخوان درشت نی ساق پای راست
7.     شکستگی قسمت ابتدایی استخوان نازک نی ساق پای راست. لطفا درصورت امکان درصد جراحت و مبلغ بیمه را عنایت بفرمایید! با کمال تشکر؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است:
1.     در پایان درمان مشخص می شود. معمولا 2 درصد ارش دارد معادل 6 میلیون و 600 هزار تومان
2.     1 درصد دیه دارد معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
3.     1 درصد دیه دارد معادل 3 میلیون و 300 هزار تومان
4.     0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 650 هزار تومان
5.     0.2 درصد دیه کامل معادل 660 هزار تومان
6.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان
7.     8 درصد دیه کامل معادل 26 میلیون و 400 هزار تومان

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .