شکایت از ظهرنویس چک

محمد صالح نجار: باسلام و قبولی طاعات و عبادات! بنده طلبی از شخص الف داشتم که در قبال بدهی اش چک شخص ب را به بنده داد چونکه شخص ب را نمی شناختمش و چک هم برای شهرستان بود برای محکم کاری از شخص الف خواستم ظهر چک را بعنوان ضمانت امضا کرده و نام و نام خانوادگی خودرا هم بنویسد.

موعد چک که شد با امروز فردا کردن و اینکه با الف همکار بودیم صبرکردم صبرکردم تا اینکه الان چندسال از تاریخ چک گذشته نه پول گرفتم و نه شخص ب صاحب چک را توانستم پیدا کنم. آیا می توانم بر علیه شخص الف که ضامن چک می باشد و ظهر چک را هم امضا نموده دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام تاخیر تادیه را ارائه دهم و دادخواست را منفردا به طرفیت الف مطرح کنم یا اینکه الف و ب را مجتمعا طرف خوانده در دادخواست قرار دهم. لطفا در این خصوص راهنمایی نمایید؟

صادرکننده چک و کسی که آن را ظهرنویسی می کند در قبال پرداخت ان مسئولیت تضامنی دارند. تا یک سال از زمانیکه گواهی عدم پرداخت از بانک گرفتید می توانید بر علیه ظهرنویس چک به تنهایی شکایت کنید و شکایت تاخیر در تادیه هم شامل آن می شود.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .