تعرفه پزشکی قانونی

ابرایهم رحیمی: منظور از فیش 75 هزارتومانی و 55 هزار تومانی پزشک قانونی چیست و فیش 55 هزارتومانی برای تعین دیه می باشد. اگر هست میزان دیه بنده چند درصد هست؟ 55 هزار تومان دیه 1 درصد یا کمتر است.

 

 برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .