آیا مستمری ازکارافتادگی به بازماندگان تعلق می گیرد؟

h.a: سلام!

1.     در ازکارافتادگی غیر ناشی از کار بابت بیمه خدمات درمانی چه درصدی از مستمری ماهانه کم می شود؟

2.     سوال دوم اینکه آیا این نوع مستمری به بازماندگان شخص مستمری بگیر تعلق می گیرد؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است:

1.     بستگی به سابقه بیمه دارد. بعضی مواقع 2 درصد مستمری و بعضی مواقع بیشتر

2.     بله! تعلق می گیرد.

 

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .

برای درخواست بررسی پرونده توسط کارشناس کلیک کنید .