مقصر تصادف با سرعت زیاد


رضا ک: داداش من دیشب در حال رانندگی تو یکی از خیابون های شهر راهنما میزنه که به سمت چپ پارک کنه که پارسی ازش با سرعت از راست سبقت می گیره و به جلوی ماشین داداش من که پیچیده می خوره و میزنه به بلوار و وارونه می شود. داداش من هم که ترسیده صحنه را رها میکنه ولی فرداش خودشو معرفی می کند. فیلم تصادف موجود شده از مغازه ! سرعت ماشینی که به داداش من خورده مشخصه زیاد است. اینجا مقصر چطوری مشخص می شود؟فکر کنم اشتباه گفتید. وقتی ایشان می خواهد به سمت چپ بپیچد که پارک کند اگر ایشان به سمت راست سبقت گرفته باشد به عقب می خورد نه به جلو! با این حال اگر با تغییر مسیر برادر شما در مسیر ایشان قرار گرفته باشد احتمالا 50 50 بشود چون ایشان هم سرعتش زیاد بوده است. البته سرعت زیاد ایشان هم باید تائید شود. چون ممکن است در محدوده سرعتی حرکت می کرده است. با این حال دقیقا نحوه تصادف را نتوانستم بفهمم.

برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .